Khuôn silicon hoa hồng to (6cm) làm thạch, làm nến, xà phòng, đổ socola , epoxy

60.000 

Khuôn silicon hoa hồng to (6cm) làm thạch, làm nến, xà phòng, đổ socola , epoxy

60.000 

0337.778.742